ولـگـرد جـاده هـا

ارائه زیباترین تصاویر از کشنده های جدید و قدیمی

 
peterbilt 003
نویسنده : علیرضا یحیی زاده - ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
 


 
 
scania 00245
نویسنده : علیرضا یحیی زاده - ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
 


 
 
renault 0024
نویسنده : علیرضا یحیی زاده - ساعت ۳:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
 


 
 
volvo 0032
نویسنده : علیرضا یحیی زاده - ساعت ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
 


 
 
daf xf 0068
نویسنده : علیرضا یحیی زاده - ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
 


 
 
kenworth 0054
نویسنده : علیرضا یحیی زاده - ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
 


 
 
iveco
نویسنده : علیرضا یحیی زاده - ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
 


 
 
scania r 730
نویسنده : علیرضا یحیی زاده - ساعت ٦:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
 


 
 
ارزوهای بزرگ
نویسنده : علیرضا یحیی زاده - ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢۳