ولـگـرد جـاده هـا

ارائه زیباترین تصاویر از کشنده های جدید و قدیمی

 
peterbilt 00231
نویسنده : علیرضا یحیی زاده - ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٥
 


 
 
father of grandfather mack
نویسنده : علیرضا یحیی زاده - ساعت ۸:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢
 


 
 
عکسهای زیبا از داخل کابین
نویسنده : علیرضا یحیی زاده - ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱
 


 
 
love & truck
نویسنده : علیرضا یحیی زاده - ساعت ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱
 


 
 
inter......800
نویسنده : علیرضا یحیی زاده - ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱
 


 
 
peterbilt 3750
نویسنده : علیرضا یحیی زاده - ساعت ۸:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱